Početna
Novosti
Novosti

Izvješće o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 2017. godinu

Izvješće je izrađeno sukladno Zakonu o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 130/11, 47/14 i 61/17) i Pravilniku o praćenju kvalitete zraka (Narodne novine, broj 79/17) te sadrži podatke iz izvješća o praćenju kvalitete zraka državne mreže i lokalnih mjernih mreža za 2017. godinu.

Izvješće o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 2017. godinu sadrži ocjenu kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama (sukladnost s okolišnim ciljevima) koja se svake godine putem e-izvješćivanja dostavlja u Europsku agenciju za okoliš / Europsku komisiju. Dokument je dostupan OVDJE.