Početna

Izvješća o radu davatelja usluge iz članka 69. stavka 4

Obveze davatelja usluge sakupljanja komunalnog otpada propisane su člankom 69. Zakona o gospodarenju otpadom NN 84/2021.

O svom radu davatelj usluge dužan je predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave podnijeti Izvješće o radu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i dostaviti ga Ministarstvu.

Sukladno članku 68. Zakona o gospodarenju otpadom NN 84/2021 Izvješća o radu davatelja usluge iz članka 69. Zakona o gospodarenju otpadom NN 84/2021 su dio Evidencije javne usluge koju Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja vodi na svojim stranicama.

Digitalni obrazac za Izvješće o radu davatelja usluge IRDJU. Sve potrebne upute nalaze se u samom obrascu u dijelu "Upute". Kod popunjavanja obrasca IRDJU za 2021. godinu koristi se broj stanovnika  dostupan na: https://popis2021.hr/. Za ostale godine koristi se zadnji dostupan podatak o procjeni broja stanovnika (https://www.dzs.hr/hrv/publication/StatisticsInLine.htm, rubrika Gradovi u statistici). Rok za dostavu obrasca IRDJU je 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. Obrazac je potrebno dostaviti u Excel formatu putem e-pošte na: statistike.otpada@mingor.hr

Pregled podataka iz izvješća o radu davatelja javne usluge (Obrazac IRDJU):