Početna

IS industrije i energetike

IS industrije i energetike

Sustav Registra onečišćavanja okoliša (ROO)

Sustav Registra onečišćavanja okoliša (ROO) je informacijski sustav kojeg uspostavlja, vodi i održava Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, a čine ga baza podataka s pripadajućom aplikacijom za unos, verifikaciju, pregled, analizu i razmjenu podataka te preglednici i portali koji javnosti omogućuju izravan pristup podacima. Na temelju prijavljenih podataka u ROO izrađuju se godišnja Izvješća o podacima iz ROO.

1. U bazu ROO prijavljuju se podaci o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te nastanku odnosno gospodarenju otpadom. Obveznici prijavljuju podatke koristeći korisnički račun za pristup aplikaciji ROO. Zakonska osnova je Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine“, broj 87/15).

2. Preglednik ROO  namijenjen je javnoj pretrazi verificiranih podataka baze ROO.
 
3. Hrvatski nacionalni portal ROO (2011) namijenjen je javnoj pretrazi dijela podataka baze ROO koji zadovoljavaju odredbe Zakona o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN MU 4/2008) te sadrži podatke od 2011. do 2013. godine.

4. Hrvatski nacionalni portal ROO (2014)  predstavlja novu verziju Hrvatskog nacionalnog portala ROO (2011) te sadrži podatke od 2014. godine nadalje, a rezultat je projekta „Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO)“ .