Početna

Twinning projekt „Unaprjeđenje sustava praćenja kemikalija i opasnih tvari te integracija Seveso baze podataka u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO) kao jedinstveni centralni Seveso informacijski sustav“ (CRO SEVESO)

Twinning projekt Prijelaznog instrumenta „Unaprjeđenje sustava praćenja kemikalija i opasnih tvari te integracija Seveso baze podataka u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO) kao jedinstveni centralni Seveso informacijski sustav“ (CRO SEVESO) HR 14 IB EN 02

Tijekom trajanja projekta, zemlja korisnik je u mogućnosti naučiti i primijeniti stručno znanje konzorcija  zemalja partnera – Italije, Austrije, Slovačke i Njemačke. Vrijednost projekta je 900.000 €.

Korisnik projekta je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP). Glavni partner na projektu je Ministarstvo zaštite okoliša, kopna i mora Republike Italije kao institucija vodeće zemlje članice. Suradnik na projektu je Agencija za okoliš Republike Austrije, kao institucija suradničke zemlje članice – mlađi partner. Na projektu sudjeluju i institucije iz Republike Hrvatske: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatska gospodarska komora, Ministarstvo obrane RH, Ministarstvo financija, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta i Ministarstvo kulture.

Opći cilj projekta je bolje praćenje kemikalija i izvještavanje o kemikalijama i opasnim tvarima te njihovim količinama u Republici Hrvatskoj unaprjeđenjem i nadogradnjom postojeće SEVESO baze podataka u sklopu informacijskog sustava zaštite okoliša te jačanje kapaciteta uključenih nadležnih tijela. Isto će rezultirati boljom kvalitetom podataka, preciznijim praćenjem te općenito podizanjem svijesti i spremnosti operatera i zainteresirane javnosti.


Rezultati:

Rezultat 1. Unaprijeđeno izvješćivanje podataka o kemikalijama za potrebe RH i EU

Rezultat 2. Integrirani software za validacijske alate Sustava upravljanja sigurnošću i Politike sprječavanja velikih nesreća i integriran Geografski informacijski sustav (GIS)

Rezultat 3. Centralni Seveso informacijski sustav integriran u Informacijski sustav zaštite okoliša, te implementacija postupaka Sustava upravljanija sigurnošću i Politike sprječavanja velikih nesreća te Geografskog informacijskog sustava

Rezultat 4. Ojačani kapaciteti Agencije i nadležnih tijela i ostalih dionika s ciljem unaprjeđenja kvalitete podataka

Zatvaranje projekta

https://www.mzoip.hr/hr/ministarstvo/vijesti/svecano-zatvoren-twinning-projekt--cro-seveso.html

Kontakt: Marijana Zanoški Hren

E-mail: Marijana.Zanoski-Hren(AT)mzoe.hr

 

Više o projektu:

Letak (HR)

Leaflet (ENG)

Novosti:

Otvorenje projekta_PL_HM

Otvorenje projekta_RTA_SC

Otvorenje projekta_RTAC_MZH