Početna

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

Pokazatelji

Pokazatelji se koriste pri praćenju ostvarivanja strateških i drugih propisanih ciljeva te pri ocjenjivanju stanja području gospodarenja otpadom. S ciljem standardiziranja praćenja stanja okoliša, HAOP izrađuje Nacionalnu listu pokazatelja za okoliš (NLP).

Pokazatelji se koriste prilikom izrade četverogodišnjih Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj te godišnjim publikacijama HAOP pod nazivom Okoliš na dlanu i Okolišni pokazatelji.

 

Pokazatelji u publikaciji Okoliš na dlanu

Pokazatelji u publikaciji Okoliš na dlanu