Početna

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

Pokazatelji

Pokazatelji se koriste pri praćenju ostvarivanja strateških i drugih propisanih ciljeva te pri ocjenjivanju stanja području gospodarenja otpadom. Standardiziranje praćenja stanja okoliša provodi se izradom Nacionalne liste pokazatelja za okoliš (NLP 2018)

Pokazatelji se koriste prilikom izrade četverogodišnjih Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj te godišnjim publikacijama  pod nazivom Okoliš na dlanu i Okolišni pokazatelji.

 

Pokazatelji u publikaciji Okoliš na dlanu

Pokazatelji u publikaciji Okoliš na dlanu