Početna

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

Planovi gospodarenja otpadom

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine (NN 3/17) usvojen je 05.01.2017.

 

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA

Prema čl.21 Zakona o održivom gospodarenju otpadom  (NN 94/13, 73/17) propisano je da su jedinice lokalne samouprave (JLS), odnosno Grad Zagreb, u obvezi su donijeti plan gospodarenja otpadom (PGO) za razdoblje od šest godina uz prethodno ishođenje suglasnosti na prijedlog plana od strane jedinice regionalne (područne) samouprave odnosno županija te Ministarstva. O donesenom planu gospodarenja otpadom, jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb, dužne su obavijestiti Agenciju (od 1.1.2019. pripojena Ministarstvu zaštite okoliša i energetike) i objaviti ga u svom službenom glasilu.

Zakonom (čl. 20) je propisano da su županije u obvezi dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH i objedinjena izvješća JLS nadležnom Ministarstvu i Agenciji (od 1.1.2019. pripojena Ministarstvu zaštite okoliša i energetike) do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objaviti ga u svom službenom glasilu i na svojim web stranicama.

Planovi gospodarenja otpadom i Izvješća o provedbi planova gospodarenja otpadom županija/gradova/općina, dostupni su u bazi dokumenata zaštite okoliša te u objavljenim pregledima podataka i izvješćima.      

                         

PLANOVI GOSPODARENJA OTPADOM PROIZVOĐAČA OTPADA 

UKINUTA je obveza izrade Plana gospodarenja otpadom proizvođača otpada sukladno izmjenama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, NN14/19. Također više ne postoji obveza županijskog ureda da izrađuje popis obveznika izrade plana i popis obveznika koji su izradili plan na području županije i dostavlja ga do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Podaci o planovima proizvođača otpada do 2017.godine dostupni su u objavljenim pregledima podataka i izvješćima