Početna

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

Obavijesti i obrasci

OBAVIJESTI:

 • novo!  KONAČNI PODACI O KOMUNALNOM OTPADU ZA 2018. GODINU (za davatelje javne usluge i općine/gradove) - za uvid i provjeru podataka kliknite OVDJE (rubrika Komunalni otpad, odlagališta i odlaganje).

 • novo!  Obavijest o održavanju radionice PREDSTAVLJANJE SUSTAVA ELOO - EVIDENCIJA LOKACIJA ODBAČENOG OTPADA (namijenjeno je komunalnim redarima) - za više informacija kliknite OVDJE. Za Program kliknite OVDJE.

 • PRIVREMENI PODACI O KOMUNALNOM OTPADU ZA 2018. GODINU (za davatelje javne usluge i općine/gradove) - za uvid i provjeru podataka kliknite OVDJE.

 • UKINUTA je obveza izrade Plana gospodarenja otpadom proizvođača otpada (obrazac PGO PO) sukladno izmjenama Zakona, NN14/19

 • Obavijest o načinu i formatu dostave podataka o prekograničnom prometu otpadom za 2018.godinu: tvrtkama koje su upisane u Očevidnike uvoznika/izvoznika koji ne podliježe notifikacijskom postupku i/ili imaju Odobrenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izvoz/uvoz otpada koji  podliježe notifikacijskom postupku.

Za popunjavanje obrazaca na raspolaganju su upute, priručnici i ostale informacije za obveznike

 

OBRASCI:

 • Digitalni obrazac za Izvješće o radu davatelja usluge IRDJU - prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom NN 50/17, članak 22.). Sve potrebne upute nalaze se u samom obrascu u dijelu "Upute". Rok za prijavu Izvješća o radu davatelja javne usluge za 2018. godinu je 31.ožujka 2019.
 • Predlošci Obrazaca ONTO, ONTO-P, PL-O i PGO-PO sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/2017) - za pravne i fizičke osobe koje nisu obvezne voditi podatke u e-ONTO aplikaciji:
  • PL-O obrazac - Prateći list za otpad (u primjeni od 7.12.2017.)
  • ONTO obrazac - Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (u primjeni od 7.12.2017.)
  • ONTO-P obrazac - Očevidnik o nastanku i tijeku otpada prijevoznika otpada (u primjeni od 7.12.2017.)
 • e-ONTO aplikacija – sustav za vođenje obrazaca putem mrežne aplikacije (samo za obveznike prema članku 45.stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom)
 • PGO-PO obrazac - UKINUTA je obveza izrade Plana gospodarenja otpadom proizvođača otpada sukladno izmjenama Zakona, NN14/19
 • ROO obrasci - obrasci i procedure za prijavu podataka u Registar onečišćavanja okoliša (ROO)
 • Izvješće o provedenim akcijama prikupljanja otpada - obrazac prema članku 40. Zakona o održivom gospodarenju otpadom)
 • Obrasci prema Pravilniku o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14)
 • Obrasci u prekograničnom prometu otpadom:
  • Prilog VII obrazac pratećeg lista (hrv) - obrazac pratećeg lista iz Priloga VII  Uredbe (EZ) br.1013/2006 o pošiljkama otpada (koristi se u prekograničnom prometu)
  • Annex VII obrazac pratećeg lista (eng) - obrazac pratećeg lista iz Priloga VII Uredbe (EZ) br. 1013/2006 o pošiljkama otpada (koristi se u prekograničnom prometu)
 • Izjava o vlasništvu otpada - obrazac za prodavatelje otpada (u primjeni od 7.12. 2017.)
 • Obrasci prema Pravilniku o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (NN 103/14) 
  • PCB-1 obrazac - za registraciju posjednika opreme koja sadrži PCB   
  • PCB-2 obrazac - za detaljan opis opreme koja sadrži PCB
  • PCB-3 obrazac - za prijavu PCB opreme koja je dekontaminirana/zbrinuta – Obrazac
 • ONTOU obrazac - za vođenje podataka o uljima/otpadnim uljima
 • DFKSO obrazac (pdf) - obrazac deklaracije o fizikalno kemijskim svojstvima otpada