Početna

Poslovi nositelja izrade statistike otpada

Između Agencije (od 1.1.2019. Agencija je pripojena Ministarstvu zaštite okoliša i energetike kao nova ustrojstvena jedinica pod nazivom Zavod za zaštitu okoliša i prirode) i Državnog zavoda za statistiku sklopljen je 2012.godine Sporazum temeljem kojeg je Agencija (danas: Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike) preuzela poslove nositelja izrade statistika otpada. Poslovi obuhvaćaju pripremu statistika, izvješćivanje prema EUROSTAT-u te sudjelovanje u radu radnih skupina.

 

STATISTIKE OTPADA pripremaju se u skladu s propisanim metodološkim preporukama EUROSTAT-a, te dostavljaju svake dvije godine. Za period od 2004-2010 godine podatke je dostavljao Državni zavod za statistiku prema provedenim statističkim istraživanjima, dok od 2012. godine podatke u EUROSTAT dostavlja Agencija (danas: Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike), temeljem podataka sadržanih u informacijskom sustavu gospodarenja otpadom.

Osnova za izradu i isporuku statistika otpada je Uredba (EZ) br. 2150/2002 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 25. studenoga 2002. o statističkim podacima o otpadu (Regulation (EC) No2150/2002 of The European Parliament and of The Council of 25 November 2002 on Waste Statistics). Određeni nedostaci ispravljeni su donošenjem Uredbe Komisije 849/2010

Metodologija je opisana u Priručniku za statističke podatke o otpadu.    

Statistike za 2016. i prethodne godine isporučene su u 3 seta:

- Set 1 – proizvedeni otpad, po statističkim kategorijama otpada prema porijeklu otpada (NKD djelatnosti i kućanstva)

- Set 2 – obrađeni otpad, po statističkim kategorijama otpada i postupcima obrade (R i D postupci obrade otpada)

- Set 3 – infrastruktura za obradu otpada i uključenost u sustav skupljanja otpada

Obavezan prilog podacima je i Izvješće o kvaliteti dostavljenih podataka.

 

Podaci su dostupni i na Internet stranicama EUROSTAT-a:

http://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/data/main-tables

http://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/waste-generation-and-management/management