Početna
Novosti
Novosti
Informacija o pripajanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu Ministarstvu zaštite okoliša i energetike
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu objavila je „Izvješće o hlapivim organskim spojevima u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila od 2015…
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu objavila je „IZVJEŠĆE O PODACIMA IZ BAZE REGISTAR POSTROJENJA U KOJIMA SU PRISUTNE OPASNE TVARI/OČEVIDNIK PRIJAVLJENIH VELIKIH NESREĆA (RPOT/OPVN) ZA 2017.…
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu objavila je „IZVJEŠĆE O PODACIMA IZ REGISTRA ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA ZA 2017. IZVJEŠTAJNU GODINU“
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu objavila je „Izvješće o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora na teritoriju Republike Hrvatske za 2017. godinu“.