Početna
Novosti
Novosti
„52 koraka prema zelenijem gradu“
„52 koraka prema zelenijem gradu“ je brošura o ozelenjivanju gradova i podržavanju bioraznolikosti u gradovima. Naime, sve više ljudi živi u gradovima, a gradovi rastu i razvijaju se, pa je potrebno…
Otpad od hrane

Prema Rezoluciji koju je Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila 19. prosinca 2019. godine, 29. rujna obilježava se Međunarodni dan svjesnosti gubitka i bacanja hrane.

Branka Ilakovac
Zbog sve veće svijesti o potrebi nastavka aktivnosti za poboljšanje kvalitete zraka radi zaštite zdravlja ljudi, Generalna skupština Ujedinjenih naroda donijela je 2019. godine odluku kojim su 7.…
EUROBATS poster - noć šišmiša
Šišmiši su ove godine bili definitivno najpoznatija i najviše spominjana skupina životinja!

Poziv za uključenje u akciju „Jeste li ih vidjeli?“ vezanu uz plemenitu perisku (Pinna nobilis) u Jadranskom moru objavili smo na našim stranicama 23. srpnja 2020. godine, nakon čega je…