Početna
Novosti
Novosti

Poziv za uključenje u akciju „Jeste li ih vidjeli?“ vezanu uz plemenitu perisku (Pinna nobilis) u Jadranskom moru objavili smo na našim stranicama 23. srpnja 2020. godine, nakon čega je…

Akcija „Jeste li ih vidjeli?“ koju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi s ciljem uključivanja javnosti u određivanje rasprostranjenosti vrsta te podizanja svijesti o važnosti njihovog…
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je u sklopu projekta „Izrada prijedloga Planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“ izradilo brošuru o prirodi na Brailleovom…
 jelenak (Lucanus cervus) – autor Zvonimir Osvald;
Akcija „Jeste li ih vidjeli?“ koju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi s ciljem uključivanja javnosti u određivanje rasprostranjenosti kornjaša te podizanja svijesti o važnosti njihovog…
U mobilnoj izložbi „Diverterra“ sudjelovalo 254 učenika iz Ličko-senjske županije