Početna
Novosti
Novosti
Kongeria cusceri, Helena Bilandžija
Klikom dajte glas za hrvatsku endemsku vrstu Congeria kusceri!
Informacija_javno_savjetovanje

Od strane Europske komisije otvoreno je javno savjetovanje vezano uz prijedloge nadopuna i izmjena Direktive o industrijskim emisijama (Industrial Emissions Directive (IED), 2010/75/EU) i…

Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) propisano je da se Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu provodi za strategiju, plan, program ili zahvat, kao i za…

Kvaliteta zraka Europa

Europska agencija za okoliš je početkom prosinca ove godine objavila godišnje Izvješće o kvaliteti zraka u Europi (Air quality  in Europe 2020.) koje je dostupno na…

Svjetski dan tla

Svjetski dan tla (WSD) obilježava se svake godine 5. prosinca kako bi se skrenula pažnja na važnost zdravog tla i potaknulo zalaganje za održivo upravljanje resursima tla.

Međunarodna…