Početna
Aktualnosti
Aktualnosti
dupin_stipe_buljevic

Svake godine tijekom ljetnih mjeseci povećava se broj ljudi koji borave na moru što direktno povećava mogućnost interakcije čovjeka i dupina. Obzirom na početak…

Pozivamo sve ljubitelje prirode i one koji će to tek postati na ovogodišnju potragu za jelenkom, alpinskom i velikom četveropjegom strizibubom. Odaziv na našu…

Kao i svake godine dolaskom toplih proljetnih dana zmije se bude iz zimskog sna i izlaze iz svojih zimskih skrovišta te kreću u potragu za partnerom i hranom. Njihova…

Objavljena je nova verzija baze ROO sukladno Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, br. 87/15) te je omogućen unos podataka za izvještajnu 2017. godinu.
e-ONTO
Obavijest obveznicima vođenja elektroničkog očevidnika o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO)