Početna

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatska agencija za okoliš i prirodu uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.
 
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Agenciji. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ili Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije koje možete poslati:

 • na adresu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, n/p službenice za informiranje
 • elektroničkom poštom na: informiranje@haop.hr

 

 

Važno!
Otvaranje korisničkog računa za ulaz u bazu/-e Informacijskog sustava okoliša i prirode (ISZOP) ne podnosi se putem Zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama već se podnosi putem obrasca za dodjelu korisničkog računa za bazu/-e ISZOP.

Zahtjev za podacima o rasprostranjenosti vrsta te ustupanje informacija o vrstama također se ne podnosi putem obrasca Zahtjev za pristup informacijama, već slanjem upita putem e-pošte na adresu: info@haop.hr 

Zahtjevi za izradom karata više se ne obrađuju, već se iste (karte) mogu preuzeti na Bioportalu: http://www.bioportal.hr/gis/. 

 

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Obrazac broj 2

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

 

 

Podnositelj zahtjeva (ime i prezime / naziv, adresa / sjedište, telefon i/ili e-pošta)

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv tijela javne vlasti / sjedište i adresa

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija koja se traži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Način pristupa informaciji (označiti)

 

 • neposredan pristup informaciji,
 • pristup informaciji pisanim putem
 • uvid u dokumente i izrada preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
 • dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju,
 • na drugi prikladan način (elektronskim putem ili drugo) __________________________________________________________________

 

 

 

_____________________________________________

(vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva)

 

_________________________________

(mjesto i datum)

 

Napomena: Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

 

 

 

Obrazac broj 2 – Obrazac zahtjeva za pristup informaciji

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Obrazac broj 4

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

 

 

Podnositelj zahtjeva (ime i prezime / naziv, adresa / sjedište, telefon i/ili e-pošta)

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv tijela javne vlasti / sjedište i adresa 

 

 

 

 

 

Informacija koja se želi ponovno upotrijebiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Način primanja tražene informacije (označiti)

 

 • u elektronskom obliku ______________________________
 • na drugi prikladan način_____________________________

 

 

Svrha  u koju se želi ponovno upotrijebiti informacije (označiti)

 

 • komercijalna
 • nekomercijalna

 

 

 

_________________________________________

(vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva)

 

_________________________________

(mjesto i datum)

 

 

Obrazac broj 4 – Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

 

 

Obrazac broj 3

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

 

 

Podnositelj zahtjeva (ime i prezime / naziv, adresa / sjedište, telefon i/ili e-pošta)

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv tijela javne vlasti / sjedište i adresa 

 

 

 

 

 

Informacija koja se traži

Dana ______________ podnio/la sam zahtjev za  pristup informaciji gore navedenom  tijelu javne vlasti sukladno članku 18. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam zatražio/la dostavu informacije (navesti koja je informacija zatražena):

 

 

 

 

 

 

 

Budući da sam dana ___________________ zaprimio/la informaciju koja nije ona  koju sam zatražio/la ili je  nepotpuna (zaokružiti), molim da mi se sukladno odredbi članka 24. stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi  dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Način pristupa informaciji (označiti)

 

 • neposredan pristup informaciji,
 • pristup informaciji pisanim putem
 • uvid u dokumente i izrada preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
 • dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju,
 • na drugi prikladan način (elektronskim putem ili drugo) __________________________________________________________________

 

 

 

_________________________________________

(vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva)

_________________________________

(mjesto i datum)

Obrazac broj 3 – Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije