Početna

O nama

OSNIVANJE I DJELATNOST

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) neovisna je javna ustanova osnovana uredbom Vlade Republike Hrvatske u lipnju 2015., a s djelovanjem je započela 17. rujna 2015. HAOP je nastao spajanjem Agencije za zaštitu okoliša (AZO) i Državnog zavoda za zaštitu prirode (DZZP) te je preuzeo njihove poslove prikupljanja i objedinjavanja podataka i informacija o okolišu i prirodi radi osiguravanja i praćenja provedbe politike zaštite okoliša i prirode, održivog razvitka te ostale stručne poslove u vezi sa zaštitom okoliša i prirode.

Uredba o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (NN 72/15)
Statut Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
Pravilnik o radu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

RAVNATELJICA

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/2008), članka 9. stavka 2. Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (NN 72/15) i članka 23. Statuta Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, po provedenom javnom natječaju (objavljenom u NN 43/2016), ministar zaštite okoliša i prirode donio je 15. lipnja 2016. godine odluku o imenovanju ravnateljice Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (Klasa: 080-02/16-01/06, Urbroj: 517-04-16-2).

Dr.sc. Ivana Gudelj imenuje se ravnateljicom Hrvatske agencije za okoliš i prirodu na mandatno razdoblje od 4 godine.

USTROJSTVO

U izradi.

UPRAVNO VIJEĆE

Na temelju članka 7. stavka 2. Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“ broj 72/15), a u svezi s člankom 14. stavkom 2. i člankom 18. stavkom 3. Statuta  Hrvatske agencije za okoliš i prirodu od 31. kolovoza 2015., ministar zaštite okoliša i energetike donio je 19.12.2016. Odluku o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, kako slijedi:

Ivana Jelenić, predsjednica Upravnog vijeća
Anja Bagarić, članica Upravnog vijeća od 29. kolovoza 2017.
dr.sc. Tomislav Dubravac, član Upravnog vijeća od 14. studenoga 2017.
Igor Vuković, član Upravnog vijeća od 29. kolovoza 2017.

Iz redova radnika za članicu Upravnog vijeća izabrana je Gabrijela Šestani.

Upravno vijeće je odlukom ministra imenovano na vremensko razdoblje do 30.7.2019. godine.
Odluka o imenovanju UV HAOP
Odluka o razrješenju članova UV HAOP (29.8.2017.)
Odluka o imenovanju članova UV HAOP (29.8.2017.)
Odluka o razrješenju člana UV HAOP (14.11.2017.)
Odluka o imenovanju člana UV HAOP (14.11.2017.)

Zapisnici sa sjednica Upravnoga vijeća:

2018. godina:

15. sjednica Upravnog vijeća
16. sjednica Upravnog vijeća
17. sjednica Upravnog vijeća
18. sjednica Upravnog vijeća
19. sjednica Upravnog vijeća
20.sjednica_Upravnog vijeća
21. sjednica Upravnog vijeća
22. sjednica Upravnog vijeća
23. sjednica Upravnog vijeća
24. sjednica Upravnog vijeća

2017. godina

1. sjednica Upravnog vijeća
2. sjednica Upravnog vijeća
3. sjednica Upravnog vijeća
4. sjednica Upravnog vijeća
5. sjednica Upravnog vijeća
6. sjednica Upravnog vijeća
7. sjednica Upravnog vijeća
8. sjednica Upravnog vijeća
9. sjednica Upravnog vijeća
10. sjednica Upravnog vijeća
11. sjednica Upravnog vijeća
12. sjednica Upravnog vijeća
13. sjednica Upravnog vijeća
14. sjednica Upravnog vijeća


2016. godina (NOVI SAZIV)

1. sjednica Upravnog vijeća
2. sjednica Upravnog vijeća
3. sjednica Upravnog vijeća


2016. godina

9. sjednica Upravnoga vijeća
10. sjednica Upravnoga vijeća
11. sjednica Upravnoga vijeća


2015. godina

1. sjednica Upravnoga vijeća
2. sjednica Upravnoga vijeća
3. sjednica Upravnoga vijeća
4. sjednica Upravnoga vijeća
5. sjednica Upravnoga vijeća
6. sjednica Upravnoga vijeća
7. sjednica Upravnoga vijeća
8. sjednica Upravnoga vijeća

ETIKA I POSEBNA IMENOVANJA

Povjerenik za etiku u Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu

Nives Sertić, dipl. iur
Tel: +385 1 4693 097
E-pošta: nives.sertic(AT)haop.hr 

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka u Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu

Milena Grgić, dipl.ing.
Tel: +385 1 4886 847
E-pošta: osobni.podaci(AT)haop.hr


Zamjenik Službenika za zaštitu osobnih podataka u Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu

Maja Pavičić, mag.iur.
Tel: +385 1 4693 097
E-pošta: osobni.podaci(AT)haop.hr