Početna
Novosti
Novosti

U HAZU predstavljena Karta kopnenih nešumskih staništa

U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti dr.sc. Tamara Kirin, viša stručna savjetnica za staništa u Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu održala  je predavanje pod nazivom Karta staništa Republike Hrvatske. Uzvanicima je predstavljena nova Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske čija je izrada završena 2016. godine u sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000 (EU Natura 2000 Integration Project – NIP).

 

Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske novi je prikaz rasprostranjenosti stanišnih tipova na području Republike Hrvatske nakon čak 14 godina i kao takva značajan je korak u poznavanju bioraznolikosti Republike Hrvatske. Karta je dostupna za pregledavanje i preuzimanje na stranicama Informacijskog sustava zaštite prirode i od samog objavljivanja izazvala je veliki interes obzirom da je koristi veliki broj korisnika od javnog do privatnog sektora. Predstavljena karta je potrebna djelatnicima za svakodnevni rad unutar sektora zaštite prirode, ali i prostornim planerima, investitorima, znanstvenicima i brojnim drugim dionicima. U sklopu predavanja predstavljena je i metodologija korištena prilikom izrade Karte te su prikazani prateći dokumenti dobiveni kroz Projekt kao što su Fotointerpretacijski priručnik, Priručnik za terenska istraživanja, Plan održavanja Karte i drugi. Za kraj predavanja objašnjen je način korištenja Karte i kako se pojedini rezultati unutar Karte mogu interpretirati.

 

Zanimljiv dijalog, koji je uslijedio među prisutnim uzvanicima nakon održanog predavanja, dokaz je važnosti ove baze podataka.

  • Povezani članci
  • Slike/galerija
  • Dokumenti

Povezani članci

Trenutno nema sadržaja.

Slike/galerija

Dokumenti

Nema dostupnih dokumenata.