Početna
Novosti
Novosti

Objavljeno izvješće o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom za 2019.

Izvješće o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom u 2019. godini sadrži podatke o proizvedenim i oporabljenim te izvezenim i uvezenim količinama otpadnog tekstila i otpadne obuće. Također, sadrži podatke o potrošnji tekstilnih i odjevnih proizvoda, proizvoda od kože i krzna te obuće. Zasebno su razmatrane one vrste proizvoda i otpada koje čine komunalni otpad.
Procijenjena ukupna količina proizvedenog otpadnog tekstila i otpadne obuće (proizvodnog i komunalnog) u 2019. godini iznosila je 60.190 t. Od toga je količina odvojeno sakupljenog otpadnog tekstila i otpadne obuće iznosila 12.061 t. Količina koja je završila u miješanom komunalnom otpadu iznosila je 42.325 t, u glomaznom otpadu 5.181 t i otpadnim vozilima 623 t.
Procijenjena proizvedena količina otpadnog tekstila i otpadne obuće u komunalnom otpadu iznosila je 51.631 t odnosno 12 kg po stanovniku, a odvojeno je sakupljeno 4.125 t (8%). U 2019. godini 55% općina i gradova osiguralo je spremnike za odvojeno sakupljanje ove vrste otpada.
Od ukupne količine proizvedenog otpadnog tekstila i otpadne obuće u 2019. godini, 13% se oporabilo finalnim postupcima u Republici Hrvatskoj, 7% izvezlo na oporabu izvan Republike Hrvatske, 64% se odložilo, dok je ostatak bio privremeno uskladišten na lokaciji sakupljača/obrađivača.