Početna
Novosti
Novosti

Objavljeni privremeni podaci o komunalnom otpadu sakupljenom u okviru javne usluge po jedinicama lokalne samouprave u 2021. godini

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja odjavilo je privremene podatke o komunalnom otpadu sakupljenom u okviru javne usluge u 2021. godini po jedinicama lokalne samouprave. Objavljeni podaci zahtijevaju dodatnu provjeru od strane obveznika prijave podataka u Registar onečišćavanja okoliša, nakon čega slijedi objava konačnih podataka kako za lokalnu razinu tako i za nacionalnu razinu, a koja se planira za sredinu srpnja 2022.

Uz navedene podatke objavljuju se i podaci o masi sakupljenog miješanog komunalnog otpada koja prekoračuje graničnu količinu miješanog komunalnog otpada zasebno za svaku JLS, za potrebe izračuna poticajne naknade, te podaci o odvojeno sakupljenom komunalnom otpadu u okviru javne usluge za frakcije: papir, plastika, staklo, metal, biootpad i glomazni otpad.

Podaci su dostupni na sljedećoj poveznici ovdje.