Početna
Novosti
Novosti

Izvješće ROO 2017.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu objavila je „IZVJEŠĆE O PODACIMA IZ REGISTRA ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA ZA 2017. IZVJEŠTAJNU GODINU“

Izvješće je izrađeno temeljem Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“ broj 87/15). Izvješće sadrži osvrt na dostavu i kontrolu kvalitete podataka, pristup javnosti te pregled verificiranih podataka o ispuštanjima i prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu/more i tlo te otpadu za 20 županija, Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku ukupno, a dostupno je OVDJE.