Početna
Novosti
Novosti

Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2020. godinu

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja izradio je Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2020. godinu na temelju podataka sadržanih u bazi podataka Registra onečišćavanja okoliša (http://roo.azo.hr/) o emisijama i  ispuštanjima onečišćujućih tvari u sastavnice okoliša zrak i vode i/ili more i tlo te podatke nastanka i gospodarenja otpadom za 20 županija i Grad Zagreb, kao i objedinjeni pregled za Republiku Hrvatsku. Za pojedine sastavnice/pritiske prikazani su višegodišnji trendovi. Izvješće je dostupno OVDJE.

Prateći pregled podataka na razini županija dostupan je OVDJE.

Također je izrađeno i Izvješće o uređajima za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda iz Registra onečišćavanja okoliša za 2020. godinu.

Predmet ovog Izvješća su podaci koje su u Registar onečišćavanja okoliša prijavili upravitelji uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda za 2020. izvještajnu godinu. U Republici Hrvatskoj je u 2020. godini u bazu podataka Registar onečišćavanja okoliša prijavljeno ukupno 267 ispusta komunalnih otpadnih voda. Na 96 ispusta prijavljeno je ispuštanje bez pročišćavanja, dok je za 171 ispust prijavljen neki od stupnjeva pročišćavanja otpadnih voda. Izvješće je dostupno OVDJE.