Početna
Novosti
Novosti

Izvješće o podacima iz baze Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN) za 2020. godinu

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja izradio je Izvješće o podacima iz baze Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN) za 2020. godinu na temelju podataka sadržanih u bazi podataka Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN)

(http://rpot.azo.hr/rpot/index.html)

Predmet ovog Izvješća su područja postrojenja u kojima ili putem kojih se, obavljanjem različitih djelatnosti, opasne tvari proizvode; prerađuju; skladište; nastaju kao nusproizvod u proizvodnji proizvoda; koriste kao sirovine u proizvodnji, odnosno tehnološkom procesu; transportiraju unutar područja postrojenja i/ili odlažu u svrhu proizvodnog procesa; odnosno mogu nastati prilikom velike nesreće; mogućnost izbijanja domino-efekta te podaci o velikim nesrećama, iznenadnim događajima i izbjegnutim nesrećama. Izvješće je dostupno OVDJE.