Početna
Novosti
Novosti

Izrađen film o postupcima kontrole provedbe u području praćenja kvalitete zraka i trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova

U sklopu projekta “IPA 2013 FFRAC -Jačanje inspekcije zaštite okoliša radi učinkovite kontrole praćenja kakvoće zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj”, u čijoj provedbi je sudjelovala Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, izrađen je film o ulogama pojedinih ciljanih skupina u području praćenja kvalitete zraka i trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova.

Projekt je imao za cilj poboljšanje praćenja kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova radi ublažavanja klimatskih promjena i poboljšanja cjelokupnog stanja okoliša i onečišćenja zraka u Republici Hrvatskoj. Njime se unaprjeđuje inspekcija zaštite okoliša i omogućuje učinkovit nadzor praćenja kvalitete zraka i svih subjekata prema obvezama u sustavu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova.

Vrijednost projekta je bila 425.000 eura, pri čemu je 90% ugovorenog iznosa financirano iz programa IPA 2013 Europske unije za Hrvatsku, a 10% je predstavljalo nacionalno sufinanciranje.

Film je dostupan putem poveznice - edukacijski film o postupcima kontrole provedbe u području praćenja kvalitete zraka i trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, a dodatne informacije i dokumentacija su dostupne na službenoj stranici projekta.