Početna
Novosti
Novosti

Informacije o otvorenom savjetovanju za stručnu i zainteresiranu javnost

Od strane Europske komisije otvoreno je javno savjetovanje vezano uz prijedloge nadopuna i izmjena Direktive o industrijskim emisijama (Industrial Emissions Directive (IED), 2010/75/EU) i europskog PRTR-a (European Pollutant Release and Transfer Register Regulation (E-PRTR), EC 166/2006).
Ako ste zainteresirani, u navedenom možete sudjelovati ispunjavanjem on-line upitnika (questionnaire) na poveznici:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12306-EU-rules-on-industrial-emissions-revision/public-consultation
Javno savjetovanje je otvoreno do 23. ožujka 2021.
Dokument je namijenjen javnosti i širem društvu Europske unije. Značajni dionici uključuju: nadležna tijela u državama članicama, uključujući i one odgovorne za izdavanje dozvola i inspekciju većih poljoprivrednih i industrijskih postrojenja, na nacionalnom i regionalnom nivou, kao i privatne industrijske operatere, okolišne i druge agencije i udruženja, konzultantske kuće i slično.
Ostali dionici su nevladine institucije, savezi poslodavaca i sindikati te druga relevantna javna tijela; tehnički stručnjaci, znanstvenici i fakulteti, svi uključeni u europske propise iz područja tla, voda, zraka i otpada, Seveso direktive te međunarodnih konvencija, kao npr. Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka radi suzbijanja zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona, Aarhuška konvencije, PRTR Protokola i dr.