Početna
Novosti
Novosti

Informacija o pripajanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu Ministarstvu zaštite okoliša i energetike

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, sukladno članku 73. stavku 3.  „Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti okoliša“ (NN 118/18 od 27. prosinca 2018.) te brisanjem Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) iz sudskog registra (17.siječnja 2019. godine) preuzelo je zaposlenike, poslove, prava i obveze Agencije, kao i imovinu, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju.

 

Slijedom navedenog sva pošta namijenjena Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu od 1. siječnja 2019. godine dostavlja se na adresu Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80 (7. kat), 10000 Zagreb, OIB: 19370100881.