Početna
Novosti
Novosti

HAOP predstavio rezultate projekta procjene drvne zalihe i zalihe ugljika

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu predstavila je rezultate projekta „Procjena zaliha ugljika u mrtvoj organskoj tvari i procjena prosječne drvne zalihe u biomasi makija, šikara i sastojina I dobnog razreda u šumama Republike Hrvatske”, koji je iniciran kako bi se ispunile obveze izvješćivanja RH prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC). 

Cilj trogodišnjeg projekta bio je utvrditi prosječnu drvnu zalihu u šumama makija, šikara i sastojina  I dobnog razreda te procijeniti zalihu ugljika u mrtvoj organskoj tvari u šumama Republike Hrvatske. Projekt vrijedan 1,3 milijuna kuna financiran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kroz Program „Dogradnja i razvoj Informacijskog sustava zaštite okoliša i unapređenje sustava praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj“. Projekt je vodio HAOP, a izvođači su bili tvrtke OIKON d.o.o. Zagreb i BIOINSTITUT d.o.o. Čakovec.

Povodom predstavljanja rezultata, ravnateljica HAOP-a dr.sc. Ivana Gudelj istaknula je da su klimatske promjene jedan od najvećih globalnih  izazova današnjice, te da je znanstveno dokazana njihova povezanost s porastom emisija stakleničkih plinova, odnosno globalnim zatopljenjem, kojeg emisije uzrokuju. Razlog emisija su ljudske aktivnosti, a posebice izgaranja fosilnih goriva, poljoprivreda, sječe tropskih šuma te druge promjene u korištenju zemljišta. „Međutim, kada govorimo o odlivima emisija stakleničkih plinova najznačajniju ulogu imaju šume i šumska zemljišta koja vežu atmosferski ugljik u biomasu“, navela je ravnateljica HAOP-a. Dodala je kako su šume i šumska zemljišta dobra od interesa Hrvatske jer su ključna za održavanje biološke raznolikosti, regulaciju regionalnih i globalnih klimatskih prilika, a značajno utječu na kvalitetu zraka i voda. „Zato treba naglasiti važnost održivog gospodarenja šumama, ali i potrebu praćenja podataka iz ovog sektora. Upravo zbog toga HAOP sustavno provodi niz aktivnosti i projekata s ciljem poboljšanja točnosti, kvalitete i potpunosti Inventara emisija/odliva stakleničkih plinova Republike Hrvatske, a time i ispunjavanja obaveza kako onih na nacionalnom nivou, tako i onih međunarodnih“, poručila je dr.sc. Gudelj.

Prezentaciji projekta su prisustvovali predstavnici svih institucija koje se bave zaštitom i gospodarenjem šumama u Republici Hrvatskoj: Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske šume, Šumarski fakultet, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te ovlaštenika, tvrtke EKONERG d.o.o.

  • Povezani članci
  • Slike/galerija
  • Dokumenti