Početna
Novosti
Novosti

Dopunjeni ciljevi očuvanja područja ekološke mreže

Od 15. veljače 2021. dostupni su dorađeni ciljevi očuvanja za 380 područja ekološke mreže izdvojena temeljem EU Direktive o staništima.

 

Ciljevi očuvanja dostupni su na poveznici: https://www.dropbox.com/sh/3r4ozk30a21xzdz/AADuvuru1itHSGC_msqFFMAMa?dl=0

 

Dokument na poveznici redovno će se dopunjavati s ciljevima očuvanja koje će Ministarstvo izrađivati za ostala POVS područja.

 

Više o primjeni ciljeva očuvanja: http://www.haop.hr/hr/novosti/informacija-o-primjeni-ciljeva-ocuvanja-u-postupcima-ocjene-prihvatljivosti-za-ekolosku