Početna

Javna nabava

Dana 01.01.2019. godine sukladno članku 73. stavku 3. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti okoliša Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao pravni slijednik, preuzima sve poslove i radnike zatečene na preuzetim poslovima, imovinu, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstava za rad, nekretnine, prava i obveze te financijska sredstva.

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u svrhu izrade dokumentacije o nabavi

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u svrhu izrade dokumentacije o nabavi

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja provodi projekt Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova KK.06.5.1.03.0001, sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog onda.

U sklopu projekta predviđeno je prikupljanje podataka o rasprostranjenosti i brojnosti (veličini populacija) morskih kornjača i kitova koji će dopuniti cjelovitu sliku o stanju populacija ovih vrsta. U tu svrhu Naručitelj planira provedbu otvorenog postupaka javne nabave male vrijednosti pod nazivom „Usluga provedbe istraživanja iz zraka (aerial survey) kitova i morskih kornjača“.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi za navedeni postupak te

poziva zainteresirane gospodarske subjekte 01. ožujka 2021. godine (ponedjeljak) u 10:00 sati

da se pridruže savjetovanju koje će se, zbog poštivanja epidemioloških mjera, održati putem Zoom platforme. Svi zainteresirani mogu se javiti na zavod@mingor.hr te će im biti poslana poveznica za spajanje.

Dokumentacija o nabavi s prilozima se nalazi na sljedećim poveznicama:

Dodatak 1. Plan rada - okvirni sadržaj isporučevine ( z RP 0)

Dodatak 2. Okvirni sadržaj terenskog izvješća (RP2)

Dodatak 3. Okvirni  sadržaj izvješća o (RP3)

Dokumentacija o nabavi

Prilog 1. Opis predmeta nabave - Tehničke specifikacije

Prilog 2. Troškovnik

Prilog 3. Tablični pregled iskustva stručnjaka

Prilog 4. Predložak izjave stručnjaka

  • Povezani članci
  • Slike/galerija
  • Dokumenti

Povezani članci

Trenutno nema sadržaja.

Slike/galerija

Nema slika u galeriji.

Dokumenti

Nema dostupnih dokumenata.