Početna

Javna nabava

Dana 01.01.2019. godine sukladno članku 73. stavku 3. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti okoliša Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao pravni slijednik, preuzima sve poslove i radnike zatečene na preuzetim poslovima, imovinu, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstava za rad, nekretnine, prava i obveze te financijska sredstva.

JAVNA NABAVA

JAVNA NABAVA (JN) - profil javnog naručitelja
 

Zemlja naručitelja:    Republika Hrvatska
Naziv naručitelja:      Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Adresa naručitelja:   10000 Zagreb, Radnička cesta 80/7
e-mail adresa:          info AT haop.hr; url: www.haop.hr
Tel / telefax:              +385 1 4886 840  / +385 1 4886 850
Odjel pravnih poslova - JN: +385 1 5502 925 / +385 1 4886 850                

Kontakt osoba - JN:  Vesna Tatalović 

Sukladno članku 80., a nastavno na članak 76. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) postoje sljedeći gospodarski subjekti s kojima Hrvatska agencija za okoliš i prirodu ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

  • HIPALAB d.o.o., Zagrebačka cesta 181, Zagreb, OIB: 62776728162
  • PROXIMA CENTAURI INSURANCE BROKERS d.o.o., Zavrtnica 36, Zagreb, OIB: 88278870696
     


 

  • Povezani članci
  • Slike/galerija
  • Dokumenti

Povezani članci

Trenutno nema sadržaja.

Slike/galerija

Nema slika u galeriji.

Dokumenti

Nema dostupnih dokumenata.