Početna

IS gospodarenje otpadom

IS gospodarenje otpadom

Sustav za statističku obradu podataka gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj - Interni sustav

Sustav za statističku obradu podataka gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj - Interni sustav
Godina izrade
2013
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
.net
Detaljnije informacije
Dostupnost
Podaci su dostupni na zahtjev.
Poveznica
Sadržaj

Nakon unosa podataka u bazu Registar onečišćavanja okoliša, isti se statistički obrađuju i šalju u Eurostat sukladno zahtjevima UREDBE (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 25.11.2002. o statistici otpada.

Pravna osnova
Uredba (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 25.11.2002. o statistici otpada (Tekst značajan za Europski gospodarski prostor), Sporazum o stručnoj, znanstvenoj i poslovnoj suradnji između AZO (pravnog prednika HAOP-a) i DZS iz svibnja 2012.
Podaci
Statistički agregirani podaci iz Registra onečišćavanja okoliša i dodatno uneseni podaci na temelju procjena i dodatnoga prikupljanja podataka.
Ciljani korisnici
Stručnjaci u Odjelu za gospodarenje otpadom u HAOP.
Metapodaci
Kontakt osoba