Početna

Pritisci i prijetnje na prirodne vrijednosti

Godina izrade
2015
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
GIS / SQL server
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnoj stranici Agencije u obliku GIS preglednika.
Sadržaj

Preglednik sadrži podatke o zaštićenim područjima u RH, zone zaštite nacionalnih parkova i parkova prirode, podatke analize pritisaka i prijetnji na prirodne vrijednosti, CLC i HR slojeve, ekosustave RH, kartu svjetlosnog onečišćenja, pedološku kartu, ARKOD, prostorne planove NP i PP, ceste kao i podatke Središnjeg registra prostornih jedinica DGU. Dostupan je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Pravna osnova
Ne postoji.
Podaci
Podaci Agencije i suradničkih institucija te podaci analize pritisaka i prijetnji na prirodne vrijednosti.
Ciljani korisnici
Javne ustanove, znanstvene i stručne institucije i šira javnost.
Kontakt osoba
Gordana Kolačko
Pošaljite upit