Početna

IS industrije i energetike

IS industrije i energetike

Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša

Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša
Godina izrade
2009
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
.net
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnoj stranici Agencije. Postoji mogućnost registracije korisnika na više različitih razina.
Sadržaj

Očevidnik je središnji izvor informacija u Republici Hrvatskoj o izdanim uporabnim dozvolama kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenjima o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja. Baza trenutno sadrži podatke za 183 pravna subjekta, odnosno 260 postrojenja za koja su dostavljeni podaci o izdanoj uporabnoj dozvoli.

Pravna osnova
Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 78/15, 12/18, 118/2018), Uredba o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14), Pravilnik o Očevidniku izdanih okolišnih dozvola („Narodne novine“, broj 51/16).
Podaci
Popis tvrtki za koje su dostavljeni podaci o izdanoj uporabnoj dozvoli kojom su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša za postrojenja odnosno rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša te popis izdanih akata za pojedino postrojenje. Baza sadržava i same izdane akte.
Ciljani korisnici
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, inspekcijske službe, stručna i šira javnost.
Metapodaci
Kontakt osoba