Početna

IS industrije i energetike

IS industrije i energetike

Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša

Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša
Godina izrade
2012
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
.net
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnoj stranici Agencije i na PRTR.net globalnom portalu o Registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari http://www.prtr.net/en/links/

Sadržaj

Pokretanjem portala Republika Hrvatska ispunila je međunarodnu obvezu o informiranju javnosti o ispuštanjima onečišćujućih tvari, prijenosu otpada, operaterima i njihovim organizacijskim jedinicama (postrojenjima) kroz aktivni sustav po uzoru na europski PRTR – Europski registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari.

Pravna osnova
Zakon o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša („Narodne novine“, broj MU 4/08).
Podaci
Portal, osim transparentnosti podataka o ispuštanjima onečišćujućih tvari, prijenosu otpada i samim onečišćivačima, pruža uslugu GIS preglednika tj. ažurnog on-line uvida u prostornu komponentu i pripadajuće informacije uz dodatne mogućnosti prostornih analiza i izvješća.
Ciljani korisnici
Ministarstva, nadležna tijela županija i Grada Zagreba, inspekcijske službe, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, stručna i ostala zainteresirana javnost.
Kontakt osoba