Početna
Aktualnosti
Aktualnosti

Stručna podloga za zaštitu Parka prirode Dinara

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike završio je proces vrednovanja i izmjena stručne podloge za zaštitu Parka prirode Dinara u travnju 2020. godine.

Još davne 2008. godine prepoznate su ukupne prirodne i kulturne vrijednosti područja masiva Dinare te je pokrenuta inicijativa za zaštitu istog. U svrhu izrade prve stručne podloge tadašnji Državni zavod za zaštitu prirode sustavno je tijekom godina (2009-2013) radio na valorizaciji prostora, prikupljao podatke o bioraznolikosti, georaznolikosti i korištenju prostora te je odradio niz intervjua i sastanaka s dionicima prostora. 2013. godine Državni zavod za zaštitu prirode izradio je stručnu podlogu za zaštitu masiva Dinare u kategoriji parka prirode. Iako nije došlo do proglašenja, snažna inicijativa među stručnom i širom javnošću i dalje je postojala pa je Uprava za zaštitu prirode Ministarstva za zaštitu okoliša i energetiku podnijela 2019. Zavodu za zaštitu okoliša zahtjev za izmjenama i dopunama stručne podloge u svrhu ponovnog pokretanja zaštite predmetnog područja.

Zaštita područja masiva Dinare u kategoriji parka prirode od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku zbog očuvanja izvornih prirodnih vrijednosti, bogate georaznolikosti, divljih vrsta flore i faune, endema te cjelokupne raznolikosti prirodnih staništa kao što su: vodena staništa Krčića i Cetine s pritocima, močvarna staništa, stijene i točila, šumska i špiljska staništa. Uz prirodna staništa predloženo područje za zaštitu bogato je i drugim vrijednostima proizašlim iz višestoljetne tradicije ljudskog korištenja prostora -  poluprirodnim staništima, autohtonim pasminama i sortama te bogatim kulturnim i povijesnim naslijeđem.

Zbog svega navedenoga, masiv Dinare (Dinara, dio Troglava i Kamešnica), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja uz Cetinu (Hrvatačko, Paško i Vrličko), predložena su za zaštitu u kategoriji parka prirode Dinara jer upravo taj režim zaštite omogućuje upravljanje prostorom na način koji doprinosi općem cilju zaštite i očuvanja iznimne te višestruke prirodne vrijednosti s vrijednim ekološkim obilježjima, naglašenim krajobraznim te kulturno-povijesnim vrijednostima.

Stručnu podlogu za zaštitu Parka prirode Dinara možete naći ovdje (link treba otvarati u web pregledniku Google Chrome). Prijedlog granice budućeg Parka prirode nalazi se na web servisu Bioportala  a prijedlog Zakona o proglašavanju Parka prirode Dinara na e-savjetovanju.